Անձնակազմ

 • Հովհաննիսյան Ծովիկ- տնօրեն, ֆիզիկայի ուսուցչուհի
 • Հակոբյան Աշխեն- փոխտնօրեն, ինֆորմատիկայի ուսուցչուհի
 • Հովհաննիսյան Շուշան- Մանկական կոլեկտիվի կազմակերպիչ
 • Գևորգյան Նաիրա- պատմության ուսուցչուհի
 • Սարոյան Նաիրա- աշխարհագրության ուսուցչուհի
 • Մարկոսյան Մարիամ- շախմատի ուսուցիչ
 • ՈՒռումյան Լուսինե- ռուսաց լեզվի ուսուցչուհի
 • Մխիթարյան Աննա- ռուսաց լեզվի ուսուցչուհի
 • Գրիգորյան Ժենյա- հայոց լեզվի ուսուցչուհի
 • Գևորգյան Մարինե- մաթեմատիկայի ուսուցչուհի
 • Առաքելյան Անահիտ- կենսաբանության և քիմիայի ուսուցչուհի
 • Վարդանյան Քրիստինե- հայոց եկեղեցու պատմության ուսուցչուհի
 • Ղալաչյան Սամվել- ՆԶՊ ուսուցիչ
 • Բոտոյան Գոհար- օտար լեզվի ուսուցչուհի
 • Առաքելյան Հովհաննես- Ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչ
 • Հովսեփյան Սիլվա- դասվար
 • Մելիքյան Զոյա- դասվար
 • Առաքելյան Արևիկ- դասվար
 • Առաքելյան Զարիկ- դասվար
 • Աշխատոյան Լիլիթ- լաբորանտ, տեխնոլոգիայի ուսուցչուհի
 • Հովհաննիսյան Մարինե- նախակրթարանի դաստիարակ