Դիմորդի անկյուն

Առցանց թեստեր դիմորդների համար

STUDENTSTESTING.COM

Առցանց թեստեր դիմորդների համար Առաջարկում ենք ձեզ միասնական քննությունների թեստեր, որը դուք կարող եք կատարել առցանց: Թեստերը կազմված են շտեմարանի առաջադրանքներից և համապատասխանում են 2016 թվականի ընդունելության քննությունների