Ուսումնաօժանդակ անձնակազմ

  • Մելքոնյան Արևհատ- հաշվապահ
  • Մարտոյան Նորայր- տնտեսվար
  • Մարդոյան Վերոնիկա- օպերատոր
  • Ավետյան Արթուր — պահակ
  • Հարությունյան Ռուզաննա- հավաքարար
  • Մարտոյան Անահիտ- հավաքարար