ՀՀ Շիրակի մարզի <<Լանջիկի  միջնակարգ  դպրոց>>

Տարրական  հանրակրթական – 120 տեղ

Հիմնական հանրակրթական -180 տեղ

Միջնակարգ հանրակրթական- 92 տեղ